Giới thiệu sách

  • Thư viện Quốc hội trân trọng thông báo danh mục sách Số 1/2014

    Các vị Đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội có nhu cầu nghiên cứu, sử dụng ấn phẩm mới tại Thư viện Quốc hội vui lòng liên hệ: Phòng Khai thác thông tin và Bạn đọc, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 080.41950.

  • Thư viện Quốc hội trân trọng thông báo danh mục sách Số 1/2014

    Các vị Đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội có nhu cầu nghiên cứu, sử dụng ấn phẩm mới tại Thư viện Quốc hội vui lòng liên hệ: Phòng Khai thác thông tin và Bạn đọc, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 080.41950.