Hướng dẫn sử dụng thư viện

Các phần mềm trên lần đầu tiên được đưa lên Internet mặc dù đã test kiểm tra nhiều lần, đạt yêu cầu đặt ra; nhưng trong quá trình sử dụng có thể phát sinh lỗi. Thư viện Quốc hội rất mong Quý vị thông cảm và phản ánh, góp ý hoặc đề nghị hỗ trợ theo đầu mối sau:

- Thư viện Quốc hội: Đồng chí Trịnh Đức Hiếu, chuyên viên Phòng Thư viện số: ĐTCĐ: 08.041947, DĐ: 0982981986; Email: Hieutd@quochoi.vn

-Trung tâm Tin học: Phòng Intranet; ĐT: 08046388; Email: tinhocvpqh@quochoi.vn.

Bạn có thể tham khảo cách sử dụng thư viện trong các link sau : <Hướng dẫn sử dụng hệ thông cung cấp thông tin>, <Hướng dẫn truy cập thư viện số><Hướng dẫn mượn tài liệu số><Hướng dẫn truy cập tài liệu giấy>