Thông báo về việc truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu JSTOR

THÔNG BÁO

Về việc truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu JSTOR

 

      Được sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thư viện Quốc hội đã tiến hành gia hạn quyền truy cập cơ sở dữ liệu JSTOR bao gồm:

      - Hơn 2.600 tạp chí học thuật hàng đầu về khoa học xã hội. JSTOR liên kết với 1.200 nhà xuất bản từ hơn 57 quốc gia để cập nhật  và cung cấp nội dung kỹ thuật số.

      - Hơn 85.000 sách điện tử từ hơn 250 nhà xuất bản học thuật nổi tiếng và được tích hợp với các tạp chí và nguồn chính trên JSTOR. 

      - Hơn 2.000.000 nguồn chính với bốn bộ sưu tập: Thực vật toàn cầu, Sách của Anh thế kỷ 19, Cuộc đấu tranh vì tự do (Nam Phi và Di sản thế giới: Châu Phi). Các hiện vật, mẫu vật và tài liệu trong bộ sưu tập được quét ở độ phân giải cao để có thể kiểm tra chi tiết từng mục.

      Địa chỉ truy cập CSDL tại: https://www.jstor.org/ (thông qua dải IPs của Văn phòng Quốc hội).

      Thư viện Quốc hội xin trân trọng thông báo tới các vị đại biểu Quốc hội và công chức, viên chức của Văn phòng Quốc hội biết và sử dụng thông tin tại cơ sở dữ liệu trên.

      Mọi giải đáp xin liên hệ  theo địa chỉ: Thư viện Quốc hội, Nhà Quốc hội – Đường Độc lập, Ba Đình, Hà Nội

      Điện thoại hỗ trợ: 080.41947 (Phòng Thư viện số).

      Thư viện Quốc hội xin trân trọng thông báo./.