Thông báo về việc làm việc trực tuyến

      Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tại Thông báo số 557/TB-VPQH ngày 30/3/2020 về việc triển khai làm việc trực tuyến tại nhà kể từ ngày 1/4/2020, Thư viện Quốc hội thực hiện đóng cửa tạm thời Phòng đọc từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và tổ chức tổ chức tiếp nhận, phục vụ nhu cầu thông tin và tìm kiếm, khai thác sách, tài liệu tại Thư viện Quốc hội như sau:

      1. Về cung cấp thông tin theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội:

      TVQH tổ chức tiếp nhận và trả lời yêu cầu cung cấp thông tin theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội trên Hệ thống cung cấp thông tin trực tuyến tại địa chỉ: http://www.hht.quochoi.vn

      2. Về việc tìm kiếm, tra cứu và mượn - trả sách, tài liệu:

Đối với sách, tài liệu số: xin vui lòng truy cập Thư viện số: https://www.thuvienso.quochoi.vn; Phần mềm mượn trả tài liệu số: https://www.muontailieuso.quochoi.vn

Đối với sách, tài liệu bản giấy:  xin vui lòng truy cập Thư viện điện tử: https://www.thuvientruyenthong.quochoi.vn để tra cứu, tìm kiếm và đăng ký mượn, sau đó xin liên hệ TVQH để nhận sách, tài liệu.

      3. Liên hệ trợ giúp:

      Trong quá trình yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tra cứu, mượn sách, tài liệu nếu gặp khó khăn, xin liên hệ với Thư viện Quốc hội qua email: thuvienquochoi@quochoi.vn; hoặc điện thoại: 0963.527.568

      Thư viện Quốc hội xin trân trọng thông báo và rất hân hạnh được phục vụ các vị đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.