Kết thúc hoạt động cung cấp thông tin phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Bám sát nội dung chương trình của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Thư viện Quốc hội đã tổ chức và hoàn thành tốt công tác cung cấp thông tin phục vụ các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này.

 

Sau 02 đợt họp trực tuyến và họp tập trung, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sáng ngày 13/11/2021. Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết luận: “Sau 16 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp”.

(Hình ảnh ĐBQH lựa chọn sách, tài liệu tham khảo tại Khu vực Cung cấp thông tin của TVQH)

Bám sát nội dung chương trình của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Thư viện Quốc hội đã tổ chức và hoàn thành tốt công tác cung cấp thông tin phục vụ các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này. Theo đó, Thư viện Quốc hội đã chủ động khai thác nhiều đầu sách, ấn phẩm và tài liệu tham khảo để phục vụ các vị đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp.  

Tổng số đầu sách, ấn phẩm và tài liệu tham khảo do Thư viện Quốc hội nghiên cứu, biên dịch, thẩm định và khai thác phục vụ tại Kỳ họp thứ 2 là 156, trong đó 10 chuyên đề thông tin; biên dịch 02 bản Hiến pháp và 12 văn bản Luật tham khảo nước ngoài; 107 tài liệu bản số; 25 đầu sách, ấn phẩm và tài liệu được đưa lên các ứng dụng điện tử và đặt trên giá để đại biểu Quốc hội lựa chọn và sử dụng.

Bên cạnh đó, Thư viện Quốc hội phối hợp với một số cơ quan, tổ chức trưng bày và cấp phát 64 đầu sách, ấn phẩm, tài liệu tham khảo tại Kỳ họp, trong đó có 52 tài liệu của Tổng Cục Thống kê; 10 tài liệu của Viện Nghiên cứu lập phát; 02 tài liệu của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

(Hình ảnh ĐBQH lựa chọn sách, tài liệu tham khảo tại Khu vực Cung cấp thông tin của TVQH)

Kết thúc kỳ họp thứ 2, đã có gần 3.000 bản sách, ấn phẩm và tài liệu tham khảo bản giấy được gửi tới tay các vị đại biểu Quốc hội.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Thư viện Quốc hội đã tổ chức tiếp nhận và trả lời gần 100 yêu cầu thông tin của các vị đại biểu Quốc hội thông qua các ứng dụng cung cấp thông tin trực tuyến và trực tiếp tại Khu vực cung cấp thông tin tại Hội trường.