Hoạt động cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng 08/11/2021, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV bắt đầu đợt 2 - đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Theo chương trình của kỳ họp tập trung, Quốc hội tiến hành thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua một số luật và nghị quyết kỳ họp.

(Hình ảnh Đại biểu Quốc hội lựa chọn sách, tài liệu tham khảo tại Khu vực cung cấp thông tin của TVQH)

Bám sát nội dung của đợt họp tập trung này, Thư viện Quốc hội đã tiến hành khai thác, bổ sung thêm nhiều đầu sách, ấn phẩm và tài liệu tham khảo để phục vụ các vị đại biểu Quốc hội. Bên cạnh những tài liệu đã được cung cấp đến đại biểu Quốc hội trong thời gian Quốc hội họp trực tuyến, Thư viện Quốc hội đã tiến hành khai thác, sưu tầm bổ sung 15 đầu tài liệu tham khảo, đăng tải trên các ứng dụng điện tử để đại biểu Quốc hội tham khảo, nâng tổng tài liệu cung cấp phục vụ đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 lên 132 đầu sách, ấn phẩm và tài liệu tham khảo, trong đó có 107 tài liệu bản số, 25 đầu sách, ấn phẩm và tài liệu giấy được đặt trên giá sách trước phòng họp để đại biểu Quốc hội tự lựa chọn và sử dụng. Ngoài ra, Thư viện Quốc hội chủ động tổ chức nghiên cứu 10 chuyên đề thông tin; sưu tầm và biên dịch 02 bản Hiến pháp của Cu Ba và Ai Cập và 12 văn bản Luật và chính sách một số nước về kinh doanh bảo hiểm, điện ảnh, thi đua khen thưởng…

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra kỳ họp, Thư viện Quốc hội đã tổ chức tiếp nhận và cung cấp thông tin nhiều theo yêu cầu của các vị đại biểu Quốc hội thông qua các ứng dụng cung cấp thông tin trực tuyến và trực tiếp tại Khu vực cung cấp thông tin tại Hội trường.

(Hình ảnh Đại biểu Quốc hội lựa chọn sách, tài liệu tham khảo tại Khu vực cung cấp thông tin của TVQH)