Giới thiệu ấn phẩm thông tin tham khảo số 04/2020

      Theo dự kiến Chương trình hoạt động của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

      Để cung cấp thêm thông tin tham khảo chuyên sâu phục vụ Quốc hội, tiếp thu những góp ý của bạn đọc về 03 số ấn phẩm Thông tin tham khảo đã phát hành, Thư viện Quốc hội tiếp tục tổ chức biên soạn Thông tin tham khảo số 04/2020 với chủ đề: Góc nhìn chuyên gia về một số vấn đề kinh tế - xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ấn phẩm số 4 bao gồm 15 bài nghiên cứu, bài giới thiệu được sắp xếp theo 05 chuyên mục: Vấn đề và chính sách, Lập pháp nước ngoài, Thông tin định lượng, Giới thiệu sách, Tài liệu số, với sự tham gia của các chuyên gia và đội ngũ nghiên cứu của Thư viện Quốc hội. Các bài viết trong ấn phẩm này được lựa chọn, xem xét cẩn trọng, cố gắng biên tập ngắn gọn, vừa tôn trọng ý kiến của tác giả, vừa bảo đảm tính khách quan.

      Thư viện Quốc hội xin trân trọng gửi đến các vị đại biểu Quốc hội và quý bạn đọc để nghiên cứu, tham khảo. Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ quý vị để ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng Thông tin tham khảo trong các số tiếp theo.

      Mọi liên hệ và góp ý xin gửi về:

      Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội

      Địa chỉ: Nhà Quốc hội, Đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội

      Điện thoại: +84.080.41451

      Email: thuvienquochoi@quochoi.vn