Tổ chức và hoạt động của nghị viện các nước trên thế giới

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.